Kaba compact reader 91 04

Kaba compact reader 91 10

Kaba biometric reader 91 50

Kaba registration unit 90 01

Kaba kayıt ünitesi 90 02

Registration Unit 90 04

Kaba uzak okuyucu 91 15

dormakaba remote reader 91 12

Kaba remote reader 91 25

Kaba access manager 92 00

Kaba access manager 92 90

Kaba desktop reader 91 08

Kaba Interface 90 10

Card readers

MATRIX AIR Reader

CODIC MasterCard